درمانگاه شبانه روزی صنعت نفت تبریز

دسترسی مناسب ساکنین تمامی شهرها به امکانات مطلوب بهداشتی و درمانی ضامن ارتقاء سلامت عمومی و افزایش امید به زندگی در میان ساکنین بوده و متعاقباً رفاه شهروندان و ارتقاء همگون کیفیت زندگی در تمامی شهرها انتظار می رود. ضمن آنکه توزیع مناسب مراکز درمانی مجهز در تمامی مناطق و نواحی شهری و روستایی کمک شایان توجهی به  پیشگیری، کنترل و درمان بیماریها کرده و اداره کنندگان کشور را در حفظ سلامت شهروندان توانمند خواهد کرد.

شرکت وزان پیش از این نیز بارها توانمندی خود در اجرای موفق طرح های آموزشی درمانی را به اثبات رسانده است و تکمیل پلی کلینیک پیشرفته شرکت نفت در تبریز بار دیگر تأکیدی بر این ادعاست که ما تمامی توان خود را به کار می بریم تا نقشی مؤثر در بهبود امکانات بهداشتی رفاهی کشور داشته باشیم.

این ساختمان دارای ۵ طبقه ومجموعاً دارای ۶۳۹۹ متر مربع بنا می باشد. اسکلت ساختمان از نوع بتنی و فضاهای اصلی شامل طبقه زیرزمین شامل پارکینگ، موتورخانه، اتاق برق اصلی و اتاق گازهای طبی می باشد.

اورژانس، اتاق های جراحی، اتاق های معاینه، سونوگرافی، رادیولوژی، ماموگرافی، آزمایشگاه، بخش دندانپزشکی، اتاق برق، سالن اجتماعات، سالن های اداری، نمازخانه، رستوران و… از دیگر بخش های این پروژه است که مجموعاً محوطه ای به وسعت حدود ۱۰۰۰ مترمربع را در بر می گیرد.

 

مشخصات پروژه:

کلیه کارهای ساختمانی، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی ساختمان اصلی پلی کلینیک تبریز و محوطه سازی

کارفرما: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

مشاور: مهندسین مشاور لیمان