مجتمع فروکروم سبزوار

مشخصات پروژه:

این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار در فاصله میان شهرهای سبزوار و جغتای در استان خراسان به منظور بهره برداری از معادن کرومیت توسط وزارت معادن و فلزات احداث گردید. پروژه فوق مشتمل بر کارگاه ها، انبارها، منبع بتنی آب، حصارکشی، مهمانسرا، ساختمان اداری، و غیره در کلیه زمین های ساختمانی و تأسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

 

کارفرما: وزارت معادن و فلزات

مشاور: مهندسین مشاور آتاوا