طرح احداث واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر شهرک ضیاءآباد اسلامشهر

 

در راستای طرح مسکن مهر، تفاهمنامه پروژه ساخت ۴۲۵ واحد مسکونی، واقع در منطقه ضیا.آباد شهرستان اسلامشهر  بین شرکت وزان و وزارت راه و شهرسازی منعقد گردید. کلیه عملیات ساختمانی و تأسیساتی این طرح در زیربنایی به وسعت ۳۷،۱۴۶ مترمربع و در دو بلوک ۴۲ و ۴۲ در سال ۹۳ تحویل گردید.

 

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی

مشاور: مهندسین مشاور فرنهاد