شهرک اندیشه تبریز

این طرح شامل ساخت سیصد و بیست واحد مسکونی اجتماعی (استیجاری) متعلق به اداره مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی و با حدود ۱۸۰۰۰ مترمربع زیربنا است.

هر ساختمان دارای ۴ طبقه و با اسکلت بتن آرمه بود که کلیه طراحی های مربوطه (معماری، سازه، تأسیسات)، تهیه مصالح مورد نیاز، و عملیات ساخت ۳۲۰ واحد مسکونی و نیز تأمین و نصب تأسیسات و تجهیزات آنها بر عهده شرکت وزان بود.

 

کارفرما: سازمان مسکن و  شهرسازی آذربایجان شرقی