شعبه بانک کارآفرین

مشخصات پروژه:

 

زیربنا:  648 مترمربع

 

کارفرما: شرکت ابنیه گستر کارآفرین

مشاور: سطح و صنعت