سالن سرپوشیده ورزشی ۶۰۰۰ نفری الغدیر ارومیه

ورزش و در اختیار داشتن امکانت ورزشی، علاوه بر ارتقاء سلامت جامعه، نقش بسزایی در پر کردن بهینه اوقات فراغت افراد دارد. بویژه در جامعه ی جوانی همچون ایران، این نقش به مراتب پر اهمیت تر به نظر می رسد.

در عین حال، بسیار مهم است که بتوان امکانات ورزشی را با توزیعی مناسب به نحوی عادلانه در دسترس تمامی افراد، در تمامی شهرها قرار داد. با چنین رویکردی، ایجاد ورزشگاه و سالنهای ورزشی در شهرستان ها؛ نظیر پروژه ساخت سالن سرپوشیده ۶۰۰۰ نفری در شهرستان ارومیه برای مردم و جوانان این مناطق بسیار مهم خواهد بود.

مشخصات طرح:

عملیات ساختمانی و تأسیسات سالن ورزشی شش هزار نفری ارومیه با ۱۴۰۰۰ مترمربع زیربنا

کارفرمای اولیه: سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی وعمومی

کارفرمای نهایی: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مشاور: مهندسین مشاور پنجه روان