ساختمان و تأسیسات دانشکده پزشکی ارومیه

این پروژه در زمینی به مساحت ۸ هکتار در پردیس دانشگاهی نازلو در جوار شهرستان ارومیه قرار دارد. سطح زیربنای پروژه ۱۸،۵۰۰ مترمربع دارای اسکلت بتن آرمه و شامل آمفی تئاتر، آزمایشگاه، کلاس ها و همچنین محوطه سازی می باشد. این پروژه که در ابتدا به منظور استقرار دانشکده دامپزشکی احداث شد، بعدها با توجه به وسعت، تجهیزات و موقعیت مکانی آن و با تغییر ساختار دانشگاه های علوم پزشکی، کاربری آن تغییر و بعنوان دانشکده پزشکی مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

کارفرما: دانشگاه ارومیه

مشاور: مهندسین مشاور ماهر و همکاران