توسعه ترمینال داخلی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد (EPC)

ساختمان ترمینال داخلی فرودگاه مشهد در ۴ طبقه و به مساحت تقریبی ۱۱۰۰۰ مترمربع در ضلع غربی ترمینال واقع شده است که پس از ساخت از طریق تخریب دیواره غربی به ساختمان اصلی متصل می گردد. همچنین ساختمان دیگری به مساحت ۸۰۰ مترمربع در یک طبقه و به ارتفاع ۱۰ متر ساخته خواهد شد که از طریق یک پل رابط به سازه ترمینال متصل خواهد شد.

مراحل طراحی و اجرای این ساختمان و نیز اتصال آن به فضای اصلی ترمینال، طراحی و اجرای ساختمان  Double Height و پل ارتباطی میان آنها، نیز محوطه سازی و احداث مسیرهای دسترسی بر عهده “گروه مشارکت وزان- پایاب طرح” می باشد.

 

مشخصات پروژه:

پروژه EPC احداث ساختمان ترمینال داخلی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

کارفرما: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

مشاور: مهندسین مشاور راهیاب ملل

اجرا: گروه مشارکت وزان- پایاب طرح