بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرستان مراغه

بیمارستان امیرالمؤمنین مراغه

Image 1 of 1

بیمارستان امیرالمؤمنین مراغه

مشخصات پروژه:

این بیمارستان از نوع سردسیری با ۹۶ تختخواب می باشد که در دو طبقه با اسکلت بتن آرمه و در زیربنایی حدود ۱۰،۰۰۰ مترمربع ساخته شده است.

این پروژه شامل بخش های اداری، اورژانس، بستری، جراحی، زایمان، نوزادان، درمانگاه، و سایر فضاهای مورد نیاز و همچنین ساختمان های جنبی شامل سالن اجتماعات، نگهبانی، زباله سوز، تصفیه فاضلاب، تعمیرگاه و … می باشد.

 

کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی- مجری طرح های بیمارستانی

مشاور: مهندسین مشاور ژیر