بیمارستان ۳۷۰ تختخوابی ایلام

 

بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و توزیع بهینه آن نقش مهمی را در توسعه هماهنگ در کشورها دارد. ایران هم به عنوان یکی از کشورهایی که رشد قابل توجهی را در سال های اخیر تجربه کرده؛ نیازمند این است تا دسترسی مطلوب به خدمات بهداشتی و درمانی را بصورت یکنواخت در تمامی مناطق و نواحی اعم از شهرستان های کوچک بهبود بخشد.با همین هدف، طرح احداث بیمارستان ۳۷۰ تختخوابی در استان ایلام در دستورکار سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی قرار گرفت. تکمیل این پروژه واجرای ساختمانهای الحاقی و جنبی آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ با تلاش شرکت وزان در حال اجرا است.  این شرکت امیدوار است تا با به کارگیری تجربیات خود در ساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی متعدد، سهم خود از اجرای طرح بهبود شاخص های بهداشتی درمانی در استان ایلام را به بهترین نحو ادا نماید.

 

مشخصات پروژه:

عملیات اجرایی ساختمان اصلی (۹ طبقه) و اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی ساختمان الحاقی (شامل اورژانس و درمانگاه ها) و ساختمان های جنبی و محوطه سازی به مساحت حدود ۲۸۰۰۰ مترمربع

 

 

کارفرما: شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور

مشاور: مهندسین مشاور شورا