احداث کانال و حوضچه های رسوبگیر مسیل کهنه دارآباد (باقلازار)

با توجه به موقعیت جغرافیایی که شهر تهران در آن واقع شده است، همواره نگرانی از جاری شدن آب در معابر و اختلال در سطح شهر در پس بارندگی های شدید وجود داشته است. طرح جامع مدیریت آب های سطحی تهران با هدف مهار و جمع آوری آب های سطحی و از طریق احداث کانال، حوضچه های رسوبگیر و ساماندهی مسیل های کهنه بخشی از تدبیر معاونت فنی و مهندسی شهرداری تهران برای پیشگیری از این معضل بوده است و خوشبختانه شرکت وزان توانسته تا سهمی از این برنامه را در پروژه هایی که بر عهده آن گذارده شده نظیر احداث کانال و حوضچه های رسوبگیر دارآباد با موفقیت محقق کند.

یکی از بزرگترین چالش های این پروژه وجوده صخره های سنگی عظیم در مسیر احداث کانال و حوضچه ها و لزوم تخریب و انهدام آنها بود.

 

 

مشخصات پروژه

طرح کانال و حوضچه های رسوبگیر منطقه دارآباد واقع در شمال شرق شهر تهران، متشکل از پنج حوضچه رسوبگیر و ۲۰۰۰ متر کانال بتنی و در بر گیرنده عملیات خاکی، فالب بندی، آرماتوربندی، بتن ریزی و … می باشد.

 

کارفرما: شرکت خاکریزآب- مجری طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران

مشاور: مهندسین مشاور ره آور