احداث کانال بتنی مسیل وردآورد (قطعه یک)

مشخصات پروژه:

این پروژه در دامنه رشته کوه های البرز در ارتفاع ۱۲۸۱ تا ۱۳۶۶ متر از سطح دریا در غرب منطقه ۲۲ شهرداری واقع شده است. کانال بتنی آن بصورت U شکل و با ۲۴۰۰ متر طول بعرض ۱۵ متر و ارتفاع ۵٫۲۰ متر میباشد. همچنین حوضچه بتنی طرح در ابتدای کانال از بتن مسلح درجا بطول ۸۸ متر، عرض ۳۵ متر و ارتفاع متغیر بین ۵٫۲۰ تا ۵ متر است. احداث کانال از نوع بتنی مسلح شامل کف و دیوار در قطعه حد فاصل کیلومتر ۰۰۰+۰ تا ۴۰۰+۲ و احداث حوضچه رسوبگیر و راههای دسترسی به آن در دستورکار این شرکت قرار داشت.

عملیات اجرایی حوضچه رسوبگیر قطعه یک کانال وردآورد ضمن رسوبگیری، کنترل سیلاب های فصلی پایتخت در این محدوده از شهر را بر عهده خواهد داشت.

 

کارفرما: شرکت خاکریزآب- مجری طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران

مشاور: مهندسین مشاور ره آور