اسکلت فلزی مجموعه فرهنگی – ورزشی کانون کارشناسان دادگستری تهران

پروژه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران شامل اجرای اسکلت فلزی، سقف عرشه فولادی و سفت کاری به زیربنایی به وسعت ۱۳۰۰۰ مترمربع در ۱۶ طبقه در شمالغرب پایتخت تکمیل گردید.

 

توضیحات پیمان:

اجرای سازه فلزی و سفت کاری مجموعه فرهنگی ورزشی

کارفرما: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان