عملیات گودبرداری، نیلینگ و سازه فلزی کلینیک توانبخشی اخوان

 

عملیات خاکبرداری و نیلینگ مرکز توانبخشی اخوان به ارتفاع ۱۴ متر در مرکز شهر تهران از اواخر فروردین ماه ۹۵ آغاز و در طی مدت کوتاهی به پایان رسید.پس آن در همان سال احداث اسکلت فلزی این مرکز در ۹ طبقه شامل ۴ طبقه زیرزمین؛ همکف و طبقات فوقانی نیز بر عهده این شرکت گزارده شد که امید است ساخت آن با سرعت و به بهترین نحو به پایان رسد.

 

مشخصات پروژه:

خاکبرداری، نیلینگ و اجرای سازه فلزی کلینیک توانبخشی

کارفرما: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی