حوزه فعالیت ها

پروژه های ابنيه، تأسيسات

شرکت وزان با داشتن تجربه های موفق اجرای سازه و تأسیسات پروژه های کلان عمومی، مفتخر به اخذ رتبه ۱ رشته ابنیه و رتبه ۲ رشته تأسیسات است.

پروژه های آب، راه و باند

تجربه همکاری های متعدد شرکت وزان با معاونت عمرانی شهرداری تهران در زمینه پیشبرد طرح جامع جمع آوری آبهای سطحی، این شرکت را شایسته اخذ رتبه ۲ رشته آب کرده است.

پروژه های خصوصی

اگرچه استراتژی شرکت وزان؛ و به تبع آن همت، دانش و تجهیزات آن بر تأمین منافع ملی از طریق انجام طرح های کلان عمومی معطوف بوده، با این وجود انجام پروژه های خصوصی نیز از حوزه فعالیت های این شرکت دور نمانده اند.

پروژه هاي جاری

برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی شرکت وزان تماس بگیرید